Sparen zinloos?

De rekensom is gauw gemaakt. Als de bank je een “snipper” rente geeft en de inflatie (geldontwaarding) je tien “snippers” kost ga je er gemiddeld op achteruit.  Invloed op de inflatie heeft de gewone burger niet. Het aanhouden van een spaarrekening gebeurt wel op eigen initiatief.
Zijn er alternatieven?                                                                             Jazeker, maar dat vereist enig inzicht. Crowdfunding bijvoorbeeld. Het is  een financieringswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van publieke financiering, dus zonder bank die een krediet verschaft voor het betreffende project. Het wordt gezien als een alternatieve financieringswijze. Al naargelang het risico dat de inlegger loopt is een rente tussen 4% en 8% gebruikelijk. De looptijd per project varieert normaliter tussen twee en vijf jaar. Ook is “fee” (provisie, commissie) verschuldigd aan het administratieve platform, waar projecten worden aangemeld en die potentiële geldschieters attendeert op een aankomend project.  Een project kan heel divers zijn. Een binnenschipper wil een tweede vaartuig financieren, een jonge ondernemer zoekt financiën voor een te starten horecaonderneming of een zzp-er wil een zorgbus aanschaffen om mindermobiele cliënten te vervoeren. In het Westland is “Kapitaal op maat” een dergelijke tussenpersoon, die acteert tussen een particuliere geldschieter en een initiatiefnemer van een project . 

Voor een tweede mogelijkheid kom je uit bij beleggen. Zeker risicovol, maar profijtelijk als je na enige studie en advies van een “ingewijde” toch winst kan behalen door de goede fondsen aan te schaffen en op het juiste moment weet te kopen c.q. te verkopen. Wil je dit niet zelf ondernemen dan kan je het aan de bank overlaten of in zee gaan met gespecialiseerde vermogensbeheerders. Deze laatste partij is niet zelden dienstbaar vanaf 100.000€. 

(bron: Seniorenraad Westland/Ton ter Heijden).