Smeren . . . ?

Insmeren met zonne-crème helpt zeker om latente huidkanker tegen te gaan. Mensen met een lichte huidskleur (types 1 en 2) dienen al in het vroege voorjaar bescherming op te bouwen tegen met name ultra-violette straling. Het idee dat via zonnebank-bezoek preventief bescherming wordt opgebouwd is grotendeels een fabel. Het mijden van directe zonnestraling tussen ruim genomen elf  uur en drie uur  is “pure winst”. “Brandschade” aan de huid wordt sneller opgelopen dan men denkt, dus . . . voorkomen is beter dan genezen (voor zover mogelijk!). 

UV-schade blijft echter niet beperkt tot alleen de korte termijn: de schade bouwt zich gedurende een mensenleven steeds verder op en kan uiteindelijk leiden tot een vorm van huidkanker die plaveiselcelkanker wordt genoemd. Naar dit type huidkanker doet dermatoloog Jorrit Terra (UMCG) onderzoek. (bron: J. Terra)