Seniorvriendelijk ziekenhuis . . .

Medio oktober wordt door KBO-PCOB, voor de derde keer op rij, het tweejaarlijkse keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend.
In 2013 kregen 47 van de 120 ziekenhuislocaties het keurmerk uitgereikt; in 2015 was dit aantal toegenomen naar 57. Welke ziekenhuizen de komende twee jaar het predicaat ‘seniorvriendelijk’ mogen voeren, is over enkele maanden duidelijk. Het projectteam legt momenteel de laatste hand aan de weging van de 14 kwaliteitscriteria waarop het keurmerk is gestoeld. En deze criteria zijn verzwaard ten opzichte van 2015.
Aanscherping
Wat zwaar gaat meetellen is de voorwaarde dat ouderen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis één aanspreekpunt hebben. Ook als de patiënt met verschillende specialismen en verschillende afdelingen te maken krijgt. Daarnaast wordt meer accent gelegd op de voorkeuren van ouderen zelf en diens betrokkenheid bij het behandelbeleid.
Rol cliëntenraad
Bij deze nieuwe ronde is er tevens voor gekozen om ook de cliëntenraden een rol te geven in de beoordeling van de mate van seniorvriendelijkheid. Aan de cliëntenraad is onder andere gevraagd om een rondgang te maken door het ziekenhuis ter beoordeling van de gastvrijheid en de omgevingskenmerken.
Zorg voor senioren verbeteren
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Wij hebben het keurmerk in het leven geroepen om de ziekenhuizen te stimuleren om de zorg voor senioren te verbeteren. Het keurmerk heeft hiertoe zeker reeds bijgedragen. Maar we zijn natuurlijk pas tevreden wanneer we kunnen melden dat álle ziekenhuizen in Nederland seniorvriendelijk zijn.”
Bekender maken bij de doelgroep
Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is inmiddels goed bekend bij de ziekenhuizen en hun zorgverleners. De uitdaging is nu echter ook om het keurmerk beter onder de aandacht te brengen bij senioren en hun familie. Patiënten kunnen dan bewust kiezen voor de zorg die het beste bij hun hulpvraag past.
Voor meer informatie over het keurmerk, de criteria en de huidige beoordeling van alle ziekenhuizen, zie www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl (bron: KBO-PCOB).