Seniorenraad Westland zoekt kandidaten

Commissie Zorg en Welzijn

Uitgangspunt bij het handelen van de Seniorenraad is: ‘Hoe verbeteren wij de inspraak van de senioren?

Wat zijn voor senioren de belangrijkste items?

De Seniorenraad Westland gaat steeds meer projectgericht werken, waarbij de expertise vanuit de verschillende commissies bijeenkomt. Voor 2022 zijn de volgende projecten gepland:

  • Behoefte-onderzoek woonvoorzieningen voor senioren
  • Aandacht voor mogelijkheden tijdelijke opvang (crisisbedden)
  • Bevorderen bekendheid met regelingen bij gering inkomen met ondersteuning bij financiële veiligheid en fitheid
  • Waarborgen mobiliteit van senioren
  • Organiseren Plustival

De commissie ‘Zorg en Welzijn’ richt zich op het bevorderen van voorzieningen, die betrekking hebben op de woon- en leefomgeving, waarbij het welbevinden van alle senioren in Westland prioriteit heeft.

De speerpunten liggen op het gebied van:

  • sociale cohesie
  • medische zorg
  • opvang en langer thuis.

De Seniorenraad Westland is op zoek naar senioren (55+) die op vrijwillige basis actief willen deelnemen in de Seniorenraad.   Heeft u belangstelling voor deze commissie neem dan contact op met het secretariaat van de Seniorenraad secretaris@seniorenraad-westland.nl  

Zie ook: www.seniorenraad-westland.nl