Seniorenraad Westland vergadert bij Priva

Op vrijdagmiddag 7 september hield de Seniorenraad Westland haar herfstberaad in het auditorium van PRIVA te De Lier. Na het welkomstwoord van voorzitter Anneke van Vliet aan het bestuur en commissieleden kreeg de voorzitter van de commissie “Zorg & Welzijn”, Diane Rang,  gelegenheid een presentatie te verzorgen over “De opvangmogelijkheden voor senioren, die (tijdelijk) niet  zelfverzorgend zijn”. Een onderzoek naar de stand van zaken bracht onthutsende tekortkomingen aan het licht. Binnenkort zal de Seniorenraad met een pakket van aanbevelingen naar buiten treden.

Na de pauze volgde een presentatie over het op handen zijnde, tweede PLUStival op vrijdagmiddag 16 november a.s. in het gemeentehuis van Naaldwijk (Verdilaan 7). Ton ter Heijden en Ruud Nouwen gaven openheid over de stand van zaken en konden bevestigen dat oud-voetballer en columnist Hugo Borst sowieso één van de sprekers zal zijn. Naast de sprekers zullen er de nodige stands bezocht kunnen worden betreffende voeding, bewegen, gezondheid en wonen.

Tevens maakte Anneke van Vliet bekend dat op donderdag 13 september een gesprek zal plaatvinden tussen wethouder P. Varekamp en de voorzitter van de commissie “Mobiliteit & Vervoer”, Ton Kettmann, vergezeld door de voorzitter van de Seniorenraad, over de”slepende” problematiek rond het doortrekken van buslijn 21 naar Wateringen. (bron: Seniorenraad Westland)