Senior laat geld liggen . . .

Op vragen van CDA Westland betreffende de “tragiek” van het “op de plank” blijven liggen van publieke gelden betreffende huur- en zorgtoeslag heeft het College dinsdag 23 oktober geantwoord zich daar ook zorgen over te maken. De minder digitaalvaardige senior zou ook per “simpel formulier” een aanvraag voor huur- en/of zorgtoeslag moeten kunnen indienen.  Feitelijk zou er een slimme koppeling van bestanden van de Belastingdienst en de Sociale Verzeringsbank (SVB) moeten komen, waardoor het moeizame traject via de senior zelf overbodig wordt. Een pro-actieve opstelling van de landelijke politiek zou voor heel veel senioren veel kopzorgen wegnemen. Zolang dat nog “een brug te ver” is kunnen regionaal al stappen worden gezet om de senior betere voorlichting te geven via bijv. Vitis Welzijn en de ouderenbonden. De formulierenbank doet in dezen al baanbrekend werk.

Landelijk gezien lopen grofweg een kwart miljoen senioren jaarlijks duizenden euro’s mis, waar ze gewoon recht op hebben. 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers maakt geen gebruik van de huurtoeslag. 1 op de 10 vraagt geen zorgtoeslag aan. In een van de rijkste landen ter wereld met een moderne infra-structuur qua financiële ondersteuning van minder-draagkrachtigen is dit op zijn minst curieus te noemen!

“Senior, wees bewust van de financiële mogelijkheden, die welzijnsverhogend steun bieden!”

(bron: Seniorenraad Westland)