Senior denkt mee . . .

Passende en betaalbare woningen voor senioren zijn een voorwaarde voor langer thuis wonen. Maar voor veel senioren is dat nu niet haalbaar door onder meer hoge huren. KBO-PCOB heeft  de minister naar aanleiding van de nieuwe begroting gevraagd om maatregelen te nemen om dit aanbod wel te realiseren. Daarnaast doet KBO-PCOB een beroep  op de minister om senioren te laten aansluiten bij de ‘Taskforce Wonen & Zorg’ en hen zo te betrekken bij voor hen relevante onderwerpen als zorg, eenzaamheid en langer thuis wonen. Tot slot vroegen we om te komen tot een eenduidig beleid door alle gemeenten rond woningaanpassingen om langer thuis wonen te bevorderen.

Bron: KBO-PCOB-Magazine dec./jan.