Scouters gaat stoppen

Scouters, hét onafhankelijke platform met oplossingen en hulpmiddelen om beter te
bewegen, gaat stoppen. Scouters draait al 3 jaar op de inzet van vrijwilligers en
helpt bijna 300.000 mensen met bewegingsbeperkingen per jaar. De inzet is enorm,
maar die biedt niet de continuïteit die nodig is voor de toekomst. Hierdoor dreigt
een schat aan kennis en informatie verloren te gaan. Daarnaast komt er ook een einde
aan een zeer waardevol netwerk van mensen die elkaar helpen met tips en ervaringen
over het leven met een bewegingsbeperking.

Samen met het bestuur hebben oprichters Erica en Sanne in het afgelopen jaar alles
in het werk gesteld om Scouters onder te brengen bij een nieuwe eigenaar. Helaas is
dat niet gelukt. Op 1 november valt het doek, tenzij er een serieus alternatief
wordt gevonden om Scouters voort te zetten. Ben jij geïnteresseerd om Scouters over
te nemen en beschik je over de menskracht en middelen om Scouters voort te zetten?
Neem dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 20 september, contact met ons op. Graag
alleen serieuze reacties. Mail naar bestuur@scouters.nl (mailto:bestuur@scouters.nl)

(Bron: Scouters)