Samen houden we de buurt veilig . . . ! (2)

Senioren waken over hun buurt
Senioren zijn waakzaam in hun woonomgeving en dragen eraan bij dat de buurt veilig is en blijft. Bijna de helft van de senioren heeft ooit een melding gedaan bij de politie, blijkt uit het rapport ‘Senioren waken over hun eigen buurt’ van KBO-PCOB uit 2018. Het meest werd inbraak gemeld (30 procent), gevolgd door een verdacht persoon (25 procent), relschoppers, een aan­rijding of blikschade (alle drie 9 procent).
Verder meldden ze zaken als vuurwerkoverlast, auto-inbraak, geluidsoverlast en personen die zich verdacht ophielden in de straat. Maar liefst 45 procent van de senioren speelt een rol in het veilig houden van de wijk, zo blijkt ook uit bovengenoemd rapport. “We krijgen al jaren signalen dat het onveiligheidsgevoel onder senioren toeneemt”, zegt Jan Brinkers, beleidsadviseur bij KBO-PCOB.
Dat blijkt niet gebaseerd te zijn op feiten: het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt al sinds de eeuwwisseling en op basis van de laatste Veiligheidsmonitor uit 2017 over door de politie geregistreerde misdrijven dat het aantal gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten in alle regio’s daalt. Toch adviseert seniorenorganisatie KBO-PCOB op basis van de uitkomsten van haar onderzoek senioren zelf actief te zijn bij het veiliger maken van hun buurt.
“Wij raden onder meer aan: neem deel aan Buurtpreventie WhatsApp­groepen, zorg voor goede, gecertificeerde sloten en mocht er toch wat gebeuren: doe altijd aangifte bij de politie. Senioren doen dat vaak niet omdat ze denken dat het aan henzelf ligt, omdat ze de deur niet op slot hadden of in een babbeltruc zijn getrapt. Schaamte speelt dan mee. Onterecht”, meent Brinkers.

(bron: Plus Online)