Samen houden we de buurt veilig . . . ! (1)

De donkere dagen breken weer aan. Gezellig, maar ook met de jaarlijks terugkerende extra zorgen over (on)veiligheid. Met behulp van WhatsAppgroepen en Facebook waarschuwen veel senioren elkaar. Waarom slaat dat eigenlijk zo aan?

Vroeg in de ochtend piept de telefoon. Een bericht in de appgroep Attentie Buurtpreventie: ‘Op de dijk staat een verdachte auto met draaiende motor.’ Theo Schaap, beheerder van deze Alphense groep, woont vlak bij de plek des onheils en neemt direct een kijkje. “Het bleek iemand te zijn die op zijn afspraak stond te wachten. Niets aan de hand. Dan meld je dat in de app en is iedereen gerustgesteld.”
Zo simpel kan het zijn. Al is het niet per se de bedoeling dat je zelf de straat op gaat. Elkaar of de politie waarschuwen bij verdachte situaties is doorgaans voldoende. Buurtbewoners die zich verenigen in WhatsAppgroepen zorgen daarmee voor extra veiligheid in hun wijk. Tilburger Ton Evers (60) kan erover meepraten. Nadat hij in 2014 het idee had gelanceerd om WhatsApp en Facebook in te zetten voor het terugdringen van het aantal woninginbraken, leken deze inderdaad direct fors af te nemen.

Onderzoek van Tilburg University toonde vervolgens aan dat de maatregelen daadwerkelijk hadden geleid tot een daling van het aantal inbraken met 50 procent in de betrokken wijken. Daarna kreeg de aanpak veel navolging, nationaal én internationaal. En op verschillende manieren. Vaak onder het motto Attentie Buurtpreventie of bijvoorbeeld Waaks!
De appgroep brengt cohesie in de wijk
Waaks! is een project op meerdere plekken in Amsterdam en andere plaatsen in Nederland. Gemeente, politie en buurtbewoners werken hierin samen in een appgroep. Onder hen Harry Brockhus (67). Hij woont in Amsterdam-Zuid: “Een gestolen voorwiel van mijn fiets. Eerlijk gezegd is dat het ergste wat mij ooit is overkomen. Toch ben ik ingegaan op een uitnodiging om me aan te sluiten bij Waaks! voor buurtpreventie.
Het is een goed initiatief. Op deze manier kun je zelf wat doen om de buurt veiliger te maken. Dat vind ik een prettig idee.” Tot nu toe heeft Brockhus één keer een melding gemaakt via WhatsApp. “Maar deze appgroep levert ook op andere manieren genoeg op: het brengt cohesie in de wijk, creëert een gevoel van saamhorigheid met andere buurtbewoners.”

(bron: Plus Magazine)