Rekeningrijden dichterbij?

Hoogleraar Transportbegeleiding Van Wee gelooft niet dat het rekeningrijden op korte termijn zal worden ingevoerd. Vanaf 1988 rust er een taboe op het concreet invoeren van dit systeem om files op rijkswegen te verminderen. Nu het minder belasten van het klimaat een “hot issue” aan het worden is zou je mogen verwachten dat dit thema hoog op de politieke agenda gaat komen. Dit om met name de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

In Stockholm heeft rekeningrijden bijv. nog niet tot een substantiële omslag in het autogebruik geleid. Als door toename van het gebruik van de elektrische auto de staat minder inkomsten uit belasting op fossiele brandstof (benzine/diesel) zal ontvangen is een vorm van rekeningrijden mogelijk door belasting te heffen op “waar/wanneer” de automobilist het wegennet gebruikt. Iedere auto zal dan een voorruitsensor krijgen, die wordt geactiveerd op veelbereden wegtrajecten op specifiek verkeersgevoelige tijdstippen. De tijd zal het leren . . .

(bron NPO1/Van Wee)