RABO komt geldpinner in Monster tegemoet . . .

Na een gesprek tussen “RABO-pinservice” en de heer Jan Zwinkels (KBO “Kas & Kust” – vrijwillige ouderenadviseur) heeft de RaboBank toegezegd dat uiterlijk vanaf 1 juli 2018 er ook door RaboBankleden gepind kan worden bij Bruna in de winkel. Vooralsnog was deze service voorbehouden aan ING-rekeninghouders, Het te pinnen maximumbedrag bedraagt 250€. Eenzelfde bedrag kan worden gepind bij de ABN-pinapparatuur in de Herenstraat in Monster.  Er wordt in de onderlinge afstemming tussen de banken nog gesproken over een mogelijke pin-verruiming naar 500€. Deze versoepeling van de pindiscipline in Monster is voor met name de senior goed nieuws! Met onmiddellijke ingang wordt de geactiveerde enquête van de website van de Seniorenraad Westland gehaald. (bron: KBO-afdeling “Kas & Kust”)