Provinciale Staten . . . op de bühne!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van KBO-Zuid-Holland sprak Provinciale Statenlid Meindert Stolk (CDA) over de structuur van het provinciaal beleid. Een substantieel deel van het jaarbudget (680 miljoen euro) gaat naar het optimaliseren van de provinciale, ruimtelijke infra-structuur, waaronder het openbaar vervoer. Tevens worden vele miljoenen gespendeerd aan het op peil brengen van de woon- en bedrijscomponent, waarbij ook gekeken wordt dat gemeenten en projectontwikkelaars het voor de sociaal-minderdraagkrachtigen mogelijk maken voor een redelijke prijs eigentijdse bewoning te kunnen verwerven. Ook het voeren van duurzaam natuurbeleid en het mede scheppen van een veilige woonomgeving voor de Randstedeling  kwamen aan de orde. De toegestroomde KBO-bestuurders uit Zuid-Holland stelden Stolk vele vragen aangaande de beleidsvelden van Provinciale Staten, waarbij het Statenlid geregeld moest verwijzen naar uitvoerend beleid van gemeenten en woon- en zorgcorporaties. Het was goed zinnige aspecten belicht te zien worden door een representant van een nauwelijks gekend fenomeen als “Provinciale Staten”.

(bron “KBO “Kas & Kust”)