Preventieve aspirine tegen hart- en vaatziekten helpt niet bij gezonde ouderen

Uit de overkoepelende conclusie van drie artikelen over preventief gebruik van aspirine om hart- en vaatziekten te voorkomen is gebleken dat dit niet werkt voor gezonde ouderen. Door de bloedverdunnende werking van aspirine en de daardoor toenemende ernstigheid bij bloedingen is de overlijdenskans zelfs iets hoger.

In het onderzoek werd een aspirientje van 100 milligram vergeleken met een placebo in een grote groep ouderen (19.000) van gemiddeld 74 jaar oud. Aspirine bleek na vijf jaar geen belangrijke ziekten te voorkomen in vergelijking met de controlegroep, maar het aantal ernstige bloedingen was in de aspirinegroep wel significant hoger (3,8 procent tegen 2,8 procent).

Aspirine bleek nauwelijks hart- en vaatziekten te voorkomen. Daarentegen verhoogde aspirine het sterfterisico licht: 12,7 tegen 11,1 sterfgevallen per duizend jaar. Dat kwam vooral door extra sterfte aan kanker. Omdat dit laatste geheel in tegenspraak is met eerdere onderzoeken (aspirine zou juist beschermen tegen kanker), schrijven de auteurs dat dit resultaat “met de nodige voorzichtigheid” geïnterpreteerd moet worden.

Bron: The New England Journal of Medicine