Politiek Debat Seniorenraad Westland op 11 februari 2022

Weet u het nog ?     
Bijna 4 jaar geleden op 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Volgend jaar maart 2022 dus weer.
De Seniorenraad organiseerde in 2018 een Politiek Debat in ’s-Gravenzande.

Waarom ?
Senioren willen zich laten horen, willen hun stem verheffen, willen gehoord worden. Dat is nodig met zoveel senioren in Westland en het aantal groeit. Dat is van belang voor goede politiek.
De Seniorenraad pleitte al eens voor een Wethouder Seniorenbeleid.
Die is er nooit gekomen en zal er ook wel niet komen. Wel pleitten wij ervoor dat één Wethouder Seniorenbeleid in de portefeuille heeft. Het is van wezenlijk belang dat er een inclusief beleid komt met belangrijke accenten.  
Coördineren is erg belangrijk in de politiek, dat weten we intussen wel.  Het komt er alleen niet altijd van.

Op 11 februari 2022 zal er weer een Politiek Debat zijn.
Dan in De Rank in De Lier. Noteert u dat maar alvast.

Daarom!

De Seniorenraad Westland kent 5 commissies:
Zorg en Welzijn    –     Wonen    –     Werk en Inkomen     – 
Mobiliteit en Vervoer     –      Communicatie en Voorlichting.
Deze commissies hebben speerpunten benoemd. Speerpunten die wij de politieke partijen zullen voorleggen op 11 februari  2022.
De programma’s zullen dan al wel klaar liggen, maar toch. Men kent de Seniorenraad intussen wel en weet dat daar rekening mee gehouden zal moeten worden.
Geen enkele partij wil tenslotte zijn stem aan een andere partij kwijtraken.     

En ………..…. de Seniorenraad zal wel zorgen dat beloften ingelost worden.
Nou ……… in ieder geval dat er iets mee gebeurt.
Hoewel we daar bij Politieke Partijen nooit helemaal zeker van zijn.

En dan …….

Na het debat wordt gestemd en na het stemmen wordt er weer een college gevormd. Het nieuwe college zal dan wel rekening moeten houden met de wensen van o.a. senioren in Westland.
De Seniorenraad belooft u nu al dat zij de vinger aan de pols zal houden en gevraagd en ongevraagd ook de wethouder van advies zal voorzien.

Weet u het nog ?     
Bijna 4 jaar geleden op 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Volgend jaar maart 2022 dus weer.
De Seniorenraad organiseerde in 2018 een Politiek Debat in ’s-Gravenzande.

Bron: Seniorenraad Westland (Henk Boode)