Platform Gehandicapten Westland


Nieuwsbrief mei 2020
Adreswijziging
Het komt vaak voor dat wij post teruggestuurd krijgen omdat de geadresseerde niet
meer op het betreffende adres woont. Wilt u daarom bij veranderingen de
wijzigingen aan het secretariaat door (laten) geven? Wij danken u voor uw moeite.
Corona Virus en PGW
Het Platform Gehandicapten Westland (PGW) was de eerste paar maanden van dit jaar
actief bezig, toen het Corona virus in het land kwam. Eerst mondjesmaat, maar al gauw
heftig. Het PGW moest toen de regels van het RIVM naleven. Dit betekent dat we tot 1 juni al
onze (buiten)activiteiten moeten staken. Dit betreft de ritten met de strandrups en rolbus, het
rolstoelwassen op de braderieën, de scootmobieltochten, scholenprojecten en de cursus
scoot veilig.
Gelukkig kunnen we vanuit thuis nog wel werkzaamheden doen voor een goed
gehandicaptenbeleid, toegankelijkheid, klachtenopvang, etc.
Vergaderen doen we telefonisch, al dan niet met beeld, of via de digitale weg.
Het is anders, maar op dit moment de enige mogelijkheid om contact met elkaar te hebben.
We hopen dat de crisis in omvang afneemt en er soepelere regels komen, zodat ook wij
onze (buiten) activiteiten mét aanpassingen weer kunnen doen.
We houden u op de hoogte.
(her)Indiceren Huishoudelijke Hulp
De gemeente is begonnen met (her)indiceren van Huishoudelijke Hulp. Heeft u hier mee te
maken gehad? Krijgt u minder hulp? Heeft u negatieve of positieve ervaringen? Wilt u ze dan
alstublieft aan ons vertellen? Wij gebruiken uw ervaringen in gesprekken met de gemeente.
Uiteraard is uw privacy hierbij gewaarborgd. U kunt op werkdagen (maandag t/m vrijdag)
tussen 13.00 en 17.00 uur bellen met de secretaris, telefoon 06 34 95 99 99.
Als er niet wordt opgenomen, spreek dan uw naam en telefoonnummer duidelijk in, u wordt
dan teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar info@pgwestland.nl
Rolbus
In 2019 meldden we al, dat de Stichting Rolbus Westland is opgericht. Deze stichting valt
onder het PGW. Omdat 1 bus erg oud was, heeft het PGW met financiële steun van o.a. het
Fonds1818 een jongere 2e hands bus kunnen aanschaffen. Helaas bleken er een paar
problemen te zijn. Die zijn opgelost. Zodra we weer mogen rijden wordt deze bus ingezet.
We rijden dan met 2 goede bussen.
2
Vastzetsysteem rolstoelen en scootmobielen
Op 1 juli gaan de nieuwe veiligheidseisen voor vastzetten van rolstoelen en scootmobielen
in. Uw rolstoel of scootmobiel moet dan goedgekeurde ‘ogen’ hebben waar de rolstoel of
scootmobiel vastgezet kan worden. Er moeten dan erkende stickers met een ‘haak’ bij de
vastzetpunten geplaatst zijn.
Reist u met de Rolbus of Regiotaxi en/of Valys? Kijk dan op uw stoel of die stickers erop
zitten. Zo niet neem dan contact op met de gemeente of Meyra voor het keuren van uw
rolstoel of scootmobiel.
Benefiet avond
Op 7 maart was er een benefiet Rock en Roll avond voor de Rolbus. Aan het eind van de
avond kregen we een cheque van €2500,-. Dit bedrag wordt ingezet voor onderhoud en de
verzekering van de bussen.
Klanten van de Rolbus krijgen bericht als de Rolbus weer mag rijden.
Cursus “scoot veilig”
Zoals gezegd ligt deze activiteit ook stil. Dit jaar is er daarom geen cursus. We hopen in
2021 weer cursussen te geven.
Meldpunt Leefomgeving
Voor vragen, verzoeken en/of meldingen over de openbare ruimte: bijvoorbeeld over slechte
bestrating, hinderend overhangend groen, vernielingen, zwerfvuil, enz. kunt u – buiten de
buurtschouwen om – terecht bij het Meldpunt Leefomgeving. Het meldpunt is te bereiken via
telefoon 14 0174, of via www.gemeentewestland.nl.
Scootmobiel tochten
Ook de scootmobieltochten op de maandagmiddagen liggen stil. Houdt de huis-aan-huis
bladen of onze website in de gaten wanneer deze tochten weer starten.
Scholenprojecten
We hopen in het schooljaar 2020-2021 weer op de scholen in de groepen 8 les te geven op
de scholen met als thema: Handicap? Anders maar heel gewoon!
Rolstoelhandbal
Helaas gaat het internationale toernooi dit jaar niet door. Hopelijk volgend jaar wel.
Strandrups
We waren klaar voor een nieuw strandrupsseizoen. De rups was nagekeken, geverfd, de
gesponsorde diesel geleverd, etc. Maar……. we zullen dit seizoen waarschijnlijk niet meer
rijden.
Rolstoel(bak)fiets
Helaas lenen wij tot nader order ook de rolstoel(bak)fiets niet meer uit. Zodra dit weer mag,
houden we u op de hoogte.
Regio taxi (regionaal vervoer)
Er komt een nieuwe aanbesteding bij Regio taxi. Een panel van gebruikers denkt intensief
mee waaraan een goed draaiende Regio taxi moet voldoen. De aanbesteding bevindt zich in
een afrondende fase.
3
Aanbesteding hulpmiddelen
Het PGW is door de gemeente gevraagd om belangrijke punten aan te leveren voor de
aanbesteding van de hulpmiddelen ((elektrische)rolstoelen, scootmobielen, etc.)
Wij hebben een lijst met belangrijke punten ingediend. Deze worden meegenomen bij de
aanbesteding.
Meyra
Sinds 1 april valt het Westland niet meer onder Meyra Rotterdam. Er heeft een herindeling
plaatsgevonden bij Meyra. We hebben nu te maken met Meyra Zoeterwoude. Als u een
storing heeft, moet u een ander telefoonnummer gebruiken, nl. 071 542 60 10.
Heeft u al met Meyra Zoeterwoude te maken gehad en wilt u uw ervaringen delen met het
PGW?
Schrijf dan een kort briefje en stuur het naar PGW, t.a.v. het secretariaat,
Duijvesteijnstraat 35, 2291 RV Wateringen. E-mailen kan natuurlijk ook: info@pgwestland.nl
U kunt ook telefonisch (op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur) contact opnemen:
06 34 95 99 99 (Bij afwezigheid uw telefoonnummer en naam inspreken op voicemail, u
wordt dan teruggebeld.)
Wilt u iets aan ons kwijt? Bel of e-mail ons dan
Onze contactgegevens staan bovenaan de nieuwsbrief
Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijd voor ons allemaal.

Bron: Platform Gehandicapten Westland