Plan voor revalidatiecentrum op Naaldhorst-locatie in aantocht

Nog deze maand wordt aan het college van B en W van Westland een plan voorgelegd om de Naaldhorst-locatie in Naaldwijk te benutten voor de vestiging van een revalidatiecentrum. Hiermee moet het grote tekort aan verpleeg- en crisisbedden worden aangepakt. Wethouder Piet Vreugdenhil heeft het plan maandagavond aangekondigd in een commissievergadering van de gemeenteraad.

 Innovember afgelopen jaar is door de Seniorenraad Westland dringend aandacht gevraagd voor verbetering van de opvangmogelijkheden voor ouderen in hulpbehoevende situaties. De eerste aanbeveling van die organisatie aan het gemeentebestuur luidde: “Behoud de locatie van de Naaldhorst als (brede) zorgvoorziening.”

(bron: WOS.nl)