Pensioenkorting?

Door de rekenregels soepel toe te passen, blijven pensioenkortingen voor volgend jaar (2021) beperkt tot 0,2 procent. Maar als de omstandigheden gelijk blijven, dreigt vanaf 2022 voor miljoenen gepensioneerden een korting van 10 procent.

Dat schrijft de Volkskrant naar aanleiding van een brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer.

Ook dit jaar kneep minister Koolmees een oogje toe bij de toepassing van de pensioenregels en voorkwam daarmee voor velen een korting van zo’n 5 procent. Maar, waarschuwt de minister in zijn brief: Uitstel van kortingen is niet gratis. Het aanpassen van de regels lost de problemen van de pensioenfondsen niet op.

Dat blijkt ook uit onderstaand schema. Door nu niet in te grijpen, zijn de gevolgen voor tien pensioenfondsen in 2021 beperkt tot een korting van 0,2 procent. Maar daar staat tegenover dat bij gelijkblijvende omstandigheden in 2022 veertig pensioenfondsen met tien procent moeten korten.

Dat de minister hiervoor kiest, heeft vooral te maken met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Daarvoor ligt al nieuwe regelgeving klaar, die in 2021 verder uitgewerkt moet worden. In dit nieuwe stelsel krijgt iedereen een eigen pensioenpot en komt er meer risico bij de deelnemers te liggen: gaat het goed, dan stijgt je pensioen, zit het tegen, dan krijg je minder. Dat maakt de rekenregels straks minder streng, want fondsen hoeven minder grote buffers aan te leggen en zo ontstaat meer ruimte. Maar formeel hebben de fondsen tot 2026 om over te stappen op het nieuwe systeem. De minister wil dat werkgevers, werknemers en pensioenfondsen volgend jaar haast maken en grote stappen zetten naar de invoering van dit nieuwe stelsel.

Alleen op die manier zou de voorziene korting in 2022 nog mee kunnen vallen.

Komen de werkgevers, werknemers en fondsen er niet op tijd uit, dan kunnen fondsen in het huidige stelsel maar twee dingen doen: premie verhogen voor wie nog pensioen opbouwt en/of gepensioneerden korten. ABP, het grootste pensioenfonds voor ambtenaren, houdt voor volgend jaar al rekening met een premiestijging van bijna 2 procent.

Bron: PlusOnline