Pensioen ABP: dit jaar géén korting!

Pensioenen bij ambtenarenpensioenfonds ABP en PME, het pensioenfonds voor de metalektrosector, blijven dit jaar gelijk. Een paar maanden geleden leken pensioenkortingen onontkoombaar vanwege een zeer lage rente op de financiële markten. De rentestijgingen in de laatste twee maanden van 2019 en een maatregel van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakten de situatie weer goed.