Penningmeester gevraagd . . .

NAARSTIG is het bestuur van de  Stichting Seniorenraad Westland
op zoek  naar een PENNINGMEESTER (op vrijwillige basis)!
Inlichtingen:

Nico Meijer,

0174 294435 / n.meijer@hetnet.nl