Paus en koning vullen elkaar aan . . .

De paus stipte op Eerste Kerstdag de vele mondiale noden, waaronder strijdgewoel tussen nationale en internationale strijdgroepen, aan. Het zoeken naar vertrouwen in elkaar en hoop op een beter begrijpen van elkaar voeren nog altijd de boventoon bij het verbeteren van de “Schepping”.
Koning Willem Alexander maakt zich zorgen over het toenemende individualisme, waardoor velen zich meer en meer egocentrisch manifesteren en aandacht voor de ander frustreren. Ook het digitaal “herkauwen” van onnozele feiten bestempelde de vorst met “Van Twitter word je bitter!”. Verbetering van ons aller welzijn komt alleen echt van de grond als we oprecht aandacht schenken aan elkaar zonder aanzien des persoons en zonder elkaar te bekampen vanwege materiële ongelijkheid. Wees creatief met je sociale mogelijkheden! (bron: NPO /Seniorenraad)