Palliatieve zorg en de wens tot thuis sterven

Op 27 september debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over palliatieve zorg in de wijkverpleging. Aanleiding was onderzoek door RTL Nieuws waaruit bleek dat tientallen mensen per jaar niet thuis kunnen sterven door gebrek aan juiste zorg. KBO-PCOB heeft grote zorgen. 86% van de ouderen weet niet of hij/zij thuis kan sterven en 76% is bezorgd over mogelijkheden stervensbegeleiding en pijnbestrijding in laatste levensfase. Er is dus actie nodig vanuit een nieuw kabinet. Deze mening lijkt nu ook in de Kamer te leven.

In de Kamer was er veel verontwaardiging. “Het kan niet zo zijn dat budgetplafonds ervoor zorgen dat palliatieve terminale zorg niet geleverd wordt”, aldus Kees van der Staaij (SGP) en Lilian Marijnissen (SP). Fleur Agema (PVV), Vera Bergkamp (D66) en Arno Rutte (VVD) willen weten of het tarief voor wijkverpleging toereikend is voor specialistische zorg. Daarom pleiten de Kamerleden voor onderzoek naar de tarieven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Mona Keijzer (CDA) maakt zich over personeelstekorten in de wijkverpleging. Carla Dik-Faber (CU) stelt tijdens het debat dat sterven nooit een financiële zaak mag zijn.
Weerbarstige praktijk
Staatssecretaris Van Rijn geeft aan de zorgen van de Tweede Kamerleden te delen. De behoefte van mensen moet leidend zijn bij het ontvangen van palliatieve terminale zorg, aldus Van Rijn. De staatssecretaris betreurt daarom de uitkomsten van het onderzoek van RTL. Van Rijn geeft aan dat er, onder andere door het Praktijkteam Palliatieve Zorg, veel acties in gang zijn gezet om de zorg thuis op orde te krijgen. De praktijk blijkt echter weerbarstig. De staatssecretaris zal daarom op verzoek van de Kamer de NZa om onderzoek vragen naar tarieven in de wijkverpleging. Ook gaat de staatssecretaris in gesprek met zorgverzekeraars en zorgaanbieders over het delen van goede voorbeelden. Tot slot stelt Van Rijn dat de sector maatregelen neemt om het personeelstekort in de wijkverpleging aan te pakken.
KBO-PCOB kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek van de NZa. En is er evenals de Tweede Kamer op gebrand om oplossingen te vinden voor knelpunten in de bekostiging voor deze zorg.(bron: KBO-PCOB)