Pact Ouderenzorg

Op dinsdag 10 april werd in het bijzijn van KBO-PCOB het programma van de tweede pijler van het Pact Ouderenzorg gepresenteerd. Het pact is een uitvloeisel van ons Manifest Waardig Ouder Worden.
Met de presentatie van deze pijler wordt een belangrijke stap gezet om de totale verpleeghuiszorg in Nederland kwalitatief te verbeteren. Met alle incidenten van de afgelopen jaren was dat ook wel nodig! KBO-PCOB is blij dat geestelijke zorg een nadrukkelijke plek gaat krijgen in het programma en dat vrijwilligerscoördinatoren kunnen worden aangenomen om ervoor te zorgen dat vrijwilligers in het verpleeghuis goed worden begeleid. Twee punten waar wij al langer voor pleiten.
Levensvragen
De kwaliteitsstandaard levensvragen in verpleeghuizen is dus nu geïmplementeerd. Dat betekent dat omgaan met levensvragen integraal onderdeel is geworden van goede, kwalitatieve ouderenzorg. Dat is winst. Want in de levensfase van voortdurend verlies van dierbaren, van je eigen huis, van zelfstandigheid, van je conditie en van je geheugen, zijn het vinden van antwoorden op levensvragen van groot belang. Manon Vanderkaa: “Al voor de verkiezingen riepen we via het Manifest Waardig Ouder Worden dat geestelijke zorg een goede plek moet krijgen in het zorgaanbod. Met de verankering hiervan in de verpleeghuiszorg is een eerste stap gezet. De meerwaarde wordt nu gezien.”
Maatwerk
Maar ook het feit dat op locatieniveau zorg wordt ingekocht waardoor er meer maatwerk mogelijk is, spreekt KBO-PCOB zeer aan. Vanderkaa: “Dat is een belangrijke stap. We hopen vooral dat dit ook zal leiden tot meer personeel in het verpleeghuis met oprechte aandacht voor de mensen die er wonen. Geen tijdzorg meer, maar zorg die aansluit op de wensen en behoeften van de inwoners. Dat is wat nodig is.”
Stappen voorwaarts
Al met al zijn er stappen voorwaarts gezet. Maar KBO-PCOB zal de voortgang kritisch blijven volgen en aan de bel trekken als de verpleeghuisbewoner tussen de wal en het schip van mooie voornemens versus dagelijkse realiteit dreigt te vallen. Er is de afgelopen jaren te veel gebeurd dat het vertrouwen van bewoners en hun dierbaren heeft beschadigd. (bron: KBO-PCOB)