Overheid schat burgers te hoog in

De overheid moet er meer rekening mee houden dat de meeste Nederlanders slecht kunnen omgaan met verleiding en tegenslag. Zo weten veel mensen wel wat gezond is, maar roken en drinken ze en eten ze ongezond. Ook geven mensen te veel geld uit en nemen ze geen actie als dat nodig is.
Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Mensen zijn weinig zelfredzaam als het gaat om hun gezondheid, hun persoonlijke financiën en hun werk. Veel mensen vinden het moeilijk om plannen te maken, in actie te komen en dat vol te houden, concludeert de WRR.

Ook hoger opgeleiden . . .
Dat geldt voor bijna iedereen. “Er is maar een beperkte samenhang met opleiding. Ook veel hoger opgeleiden hebben hier regelmatig moeite mee.”
De WRR wil dat de overheid daar rekening mee houdt in het maken van beleid. “Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat onoplettendheid en wilszwakte niet direct ingrijpende gevolgen heeft.”
Goede voorbeelden
Daarvan zijn wel goede voorbeelden, ziet de WRR. Zo heeft DUO er voor gezorgd dat het veel meer moeite kost om maximaal te kunnen lenen. Zo zorgen ze ervoor dat studenten niet te impulsief teveel lenen.
En in scholen en ziekenhuizen worden verleidingen verminderd door meer gezonde dingen aan te bieden en minder ongezonde dingen. Mensen hoeven zichzelf dan niet steeds onder controle te houden.
(bron: RTL-nieuws)