Oudste wan van Nederland gevonden in tracé Blankenburgverbinding

In Vlaardingen is een wan ontdekt uit 300 voor Christus. Het is de oudste wan van Nederland. Het voorwerp werd gebruikt om het koren van het kaf te scheiden. De vondst is gedaan in het tracé van de Blankenburgverbinding.

Niet eerder is in Nederland een dergelijke oude wan gevonden. De vondst is extra bijzonder omdat het voorwerp is gevonden in een gebied waar in de ijzertijd mensen op het veen woonden. Tot voor kort dacht men dat het veen te nat was voor akkerbouw en dat de boeren destijds alleen konden leven van veeteelt. De vondst toont aan dat deze boeren ook graan hebben verbouwd. De wan is goed bewaard gebleven doordat hij op de bodem van een kreek terecht is gekomen. Daar werd hij bedekt door een dik kleipakket.

(bron: Westlanders.nu)