OPEN BRIEF


aan
wethouder Piet Vreugdenhil (o.a. gezondheidszorg)


U schrijft in uw taakomschrijving aangaande ‘Zorg en Welzijn’: De afgelopen jaren was het de tendens om ouderen zoveel mogelijk thuis te laten wonen met behulp van thuiszorg, mantelzorgers en buren. Nu blijkt dat in lang niet alle gevallen mogelijk, met schrijnende situaties tot gevolg. ‘We lopen tegen de grens van de participatiesamenleving aan. Er is behoefte aan meer verpleeghuis- en revalidatiebedden, liefst zo nabij mogelijk. Ik ben daarover in gesprek met zorginstellingen Pieter van Foreest en Careyn en zorgverzekeraar DSW. Heel concreet gaat het om uitbreiding van de Naaldhorst in Naaldwijk en De Ark in Wateringen. We willen meer plekken in Westland zelf, zodat partners, kinderen en vrienden op bezoek kunnen blijven komen.
‘Blij, maar ook teleurgesteld’
De Seniorenraad Westland is blij dat er groen licht komt voor het realiseren van de plannen door Pieter van Foreest voor de Naaldhorst om naast het bovenstaande tevens patiënten voor nazorg na ontslag uit het ziekenhuis binnen Westland te kunnen opvangen. Tegelijkertijd is er teleurstelling dat een totaalplan nog steeds ontbreekt, hetgeen onprofessioneel aanvoelt. De afgelopen jaren heeft de Seniorenraad zich druk gemaakt voor meer opnamecapaciteit binnen Westland en gepleit voor een breed woonzorgcomplex op de plek van de Naaldhorst. In 2018 werd onderzoek gedaan naar de opvangmogelijkheden in Westland, waaruit vast kwam te staan dat nog geen 10% van de patiënten voor nazorg na ontslag uit het ziekenhuis in Westland opgenomen kon worden. Het ging vanuit het Reinier de Graafziekenhuis in Delft om ruim 100 patiënten, waarvoor een plek buiten Westland gevonden moest worden. Het betrof voor 80% om een tijdelijke opname, zoals revalidatie en voor 20% om verpleeghuisplaatsen, als eventuele tussenstap, voordat er een plek in Westland vrij zou komen. Vanuit het HAGA-ziekenhuis werden vergelijkbare cijfers gemeld. Bevindingen werden doorgesproken met zowel gemeente als de zorgorganisaties, het zorgkantoor en het Reinier de Graafziekenhuis. Door alle partijen werd het schrijnend tekort aan zorg- en verpleegplekken en het ontbreken van Geriatrische Revalidatiezorg binnen Westland onderkend (zie quote van de wethouder). Echte oplossingen, anders dan het ontwikkelen van de Naaldhorstlocatie, waren niet voor handen. Is de wethouder er wel van doordrongen dat een zorgvriendelijk Westland tot zijn speerpuntenpakket behoort? De Seniorenraad had gerekend op zorgvriendelijke tussenoplossingen, heeft daar ook nadrukkelijk op aangedrongen en verschillende, haalbare suggesties aangedragen. Inmiddels, twee jaar verder, is het aantal ziekenhuisopnames toegenomen, het aantal patiënten waarvoor buiten Westland een plaats gevonden moest worden verdubbeld en zijn de paar nog overgebleven bedden voor kortdurende minder complexe zorg begin dit jaar overgeheveld naar Delft. De intentie om vaart te zetten achter het realiseren van de plannen van Pieter van Foreest, een plan waarin 120 verpleeghuisbedden en een gemeenschappelijke voorziening zijn opgenomen (Naaldhorst 2.0), juichen we toe. Teleurstellend en frustrerend is dat er nog steeds geen totaalplan ligt. Een breed woon-zorgcentrum, waarin revalidatie- en crisisbedden zijn opgenomen zou onderdeel moeten gaan uitmaken van de tweede fase van de nieuwe Naaldhorst. Bedden die nu niet beschikbaar zijn en node worden gemist in Westland. Alleen al vanuit het Reinier de Graaf – ziekenhuis ging het vorig jaar om 185 patiënten, waarvoor een plek buiten Westland gezocht moest worden voor nazorg; meer dan een verdubbeling in vergelijking met twee jaar eerder. Triest genoeg is nog steeds niet duidelijk wat de concrete plannen zijn, terwijl de tijd verstrijkt. Naar verwachting zal realisatie nog wel geruime tijd op zich laten wachten. Een noodvoorziening, zoals belendende portocabins bij een zorg-/verpleeghuis (De Kreek), zou een oplossing kunnen bieden voor de tussenliggende periode. Als Seniorenraad blijven wij ons beijveren voor het realiseren van tijdelijke opname-mogelijkheden binnen Westland! De Westlandse senior in benarde zorgomstandigheden mag hier alleszins op rekenen.

Seniorenraad Westland, Diane Rang.