Onvolledige AOW-uitkering aanvullen . . .

Hoe kunt u uw (onvolledige) AOW-uitkering aanvullen ?
De afgelopen maanden is in de pers en op tv veelvuldig aandacht geschonken aan de onvolledige AOW-uitkering en de mogelijkheden om dit te ‘repareren’. Duidelijk werd dat veel senioren, die hiermee te maken hebben, niet weten welke wegen te bewandelen om de financiële mogelijkheden te onderzoeken.
Als u geen volledige AOW-uitkering ontvangt, kan uw inkomen lager zijn dan het bijstandsminimum. Dat komt bijvoorbeeld voor als u door verblijf in het buitenland minder AOW heeft opgebouwd. U kunt dan de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) krijgen.
Hoogte AIO
De AIO vult uw inkomsten aan tot het minimuminkomen, dat voor u geldt. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomsten, uw eventuele vermogen en uw persoonlijke situatie.
AIO-aanvulling aanvragen
Om een AIO-aanvulling aan te kunnen vragen moet u (bijna) de AOW-leeftijd hebben. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u bekijken of u een AIO-aanvulling kunt krijgen.
Volledige AOW-uitkering aanvullen
Heeft u een volledige AOW opgebouwd ? Dan heeft u automatisch een minimuminkomen. U ontvangt dan geen AIO-aanvulling. Wel komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Heeft u een minimum- inkomen en geen bezittingen, die een bepaalde waarde te boven gaan, dan kan in de gemeente Westland kwijtschelding worden aangevraagd voor de
• Afvalstoffenheffing
• Rioolheffing

Dien uw verzoek om kwijtschelding in binnen zes weken na dagtekening van de aanslag.
Bij een tijdelijke, financieel-problematische situatie vraagt u geen kwijtschelding aan, maar een betalingsregeling.
Op de website van gemeente Westland bij het onderdeel ‘Belastingen’ kunt u het aanvraagformulier vinden.

Vindt u formulieren erg ingewikkeld om in te vullen, vraag dan om hulp. Ga langs bij een Buurt Informatiepunt van VITIS, te vinden in iedere kern van de gemeente Westland. En één of meerdere dagdelen per week geopend. In een Buurt Informatiepunt kunt u terecht met al uw vragen over wonen, zorg, welzijn, en financiën. U wordt te woord gestaan door goed opgeleide vrijwilligers.
Zij nemen de tijd voor een gesprek, om uw verhaal te horen, de vraag achter de vraag te zoeken en te kijken wat u zelf kunt doen en waar u hulp bij nodig heeft.

Joke Olsthoorn