Ontmoeten kan . . . maar anders.

We worden steeds creatiever contact met de medemens te onderhouden. Nu de fysieke nabijheid van elkaar terecht wordt afgeraden en in het uiterste geval beperkt dient te worden tot 1,5 meter zijn er genoeg mogelijkheden het contact voort te zetten, vooral middels het mobieltje, de I-pad en de computer. Telefoneren per mobiel vindt intenser plaats en zeker nu ook frequenter.    Maar je kunt ook met familie, vrienden en bekenden veel plezier beleven aan bijv. het taalspelletje Wordfeud dat een-op-een met een ander kan worden gespeeld. Via de App-store is Wordfeud eenvoudig gratis op te halen. Tevens kan er – in de kantlijn – geconverseerd worden over de wedstrijdsituatie, maar ook anderszins kan er bijgepraat worden over algemene zaken.                Dit laatste kan natuurlijk ook via de chatbox ‘Whatsapp’, waarbij je de getikte teksten vergezeld kan doen gaan van een foto of een filmpje.              Facebook is een fenomeen op zich, waarbij je een soort waarde-oordeel kunt geven op eerder ontvangen teksten, foto’s, e.d.                                 Voor zakelijke aangelegenheden is LinkedIn een bijzonder platform, waarbij, zeker nu het fysieke contact verwatert, de behoefte alleen maar is gegroeid elkaar te informeren over zaken de business betreffende.                                  Wie de ander wil blijven ‘ontmoeten’, kan natuurlijk midden op straat of vanaf een balkon een aria ten gehore brengen, maar binnenskamers is er de prachtige mogelijkheid van Skype. Het installeren zal niet iedereen even makkelijk afgaan, maar als dat via een vriendelijk familielid of bereidwillige buurman eenmaal is gefixt, geeft dat contact in woord én beeld een extra dimensie aan het leven-van-alledag in uitzonderlijke omstandigheden. En . . . het kost niets.                       Het bovenstaande is wellicht ‘een open deur’, maar wie op onderzoek uitgaat komt bijna vanzelf op unieke mogelijkheden de lange dagen toch prettig door te komen. Waarbij je kunt kiezen voor puur vermaak voor jezelf zonder sociaal contact of . . . de ‘ontmoeting’ met de ander op een eigentijdse, maar speciale manier!

Bron: Seniorenraad Westland