Oceanen méér opgewarmd dan gedacht . . .

Oceanen wereldwijd hebben jaarlijks 60 procent meer warmte opgenomen dan eerder werd gedacht, blijkt uit nieuw onderzoek. Wetenschappers concluderen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature dat de aarde nog gevoeliger is voor de uitstoot van fossiele brandstoffen dan verondersteld werd.
In een rapport van het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) uit 2014 kwamen de schattingen veel lager uit dan in dit onderzoek van Princeton University en de University of California-San Diego.
De CO2-uitstoot, het belangrijkste broeikasgas dat door mensen wordt geproduceerd, moet met 25 procent meer worden teruggebracht dan eerst werd gesteld.
“We dachten dat we met onze CO2-uitstoot konden wegkomen”, zegt Laure Resplandy, een van de onderzoekers, in The Washington Post. “Maar we hadden het mis. De aarde warmt nog meer op dan we dachten. Het bleef onzichtbaar omdat we het eerder niet goed hadden onderzocht. Het zat in de oceaan verstopt.”
De grotere hoeveelheid warmte in de oceanen betekent dat meer hitte in het klimaat van onze planeet blijft in plaats van wegstroomt naar de ruimte. Meer warmte in oceanen kan betekenen dat de opwarming van de aarde verder is ontwikkeld dan wetenschappers aanvankelijk dachten.
De meeste klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat de wereld met gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering te maken krijgt als de aarde meer dan 2 graden opwarmt ten opzichte van het niveau rond 1850.
In 2015 werd in het beroemde Parijs-akkoord afgesproken dat de aarde in het jaar 2100 onder die grens van 2 graden moet blijven. Daarnaast is het streven de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Momenteel ligt de opwarming rond de 1 graad.
Desastreuze scenario’s bij opwarming
Het IPCC kwam begin deze maand met een uitgebreid rapport over de verstrekkende gevolgen van de opwarming van de aarde en schetste desastreuze scenario’s die bij een opwarming van 2 graden waarschijnlijk zijn.
Zo kan het leefgebied van duizenden planten- en diersoorten gehalveerd zijn, slinken watervoorraden, wordt landbouwgrond minder vruchtbaar en neemt de kans op extreme weersomstandigheden als hitte en overstromingen toe. Volgens het rapport zal dat tot armoede bij honderden miljoenen mensen leiden.

(bron: NU.nl)