Nieuwe meetmethode voor de WOZ-waarde

Gemeenten moeten vanaf 2022 de WOZ-waarde verplicht vaststellen op basis van de oppervlakte van de woning. Tot en met 2021 mochten ze die ook baseren op de inhoud van een huis.

Gemeenten weten al sinds 2017 dat de berekening van de WOZ-waarde gaat veranderen. Er gold een overgangstermijn van vijf jaar om de WOZ-waardering om te zetten. Desondanks hebben ongeveer 250 van de 352 gemeenten dit nog steeds niet gedaan. Op 1 januari 2022 moeten zij de nieuwe manier van meten hebben ingevoerd. 

Betere aansluiting

De gedachte achter het meten van gebruiksoppervlakte in plaats van inhoud is dat dit beter aansluit bij de manier waarop bijvoorbeeld taxateurs en makelaars woningen meten. Bovendien is het voor huiseigenaren in de meeste woningen makkelijker om de oppervlakte te meten dan de inhoud. 
De Waarderingskamer, de toezichthouder op de WOZ, verwacht dat door de nieuwe meetmethode de WOZ-waarde hoger of lager kan uitvallen. Wat precies het gevolg is in individuele gevallen is lastig te beoordelen omdat woningen ook zonder die wijziging in waarde zullen stijgen. De gemiddelde WOZ-waarde stijgt in 2022 door de marktontwikkelingen namelijk naar verwachting met zo’n 9%.  

Dit vindt Vereniging Eigen Huis  

“Controleer de WOZ-beschikking volgend jaar extra goed”, adviseert Tjalling Letterie, fiscaal specialist bij de vereniging. “Kloppen alle gegevens? Leg ze daar waar mogelijk naast vergelijkbare woningen. Wij blijven de ontwikkelingen de komende maanden in de gaten houden en melden eventuele signalen of misstanden aan de Waarderingskamer.”  

Over de WOZ-waarde 

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een huis. Deze waarde wordt als basis gebruikt voor een aantal belastingen en heffingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb). De waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland is vastgelegd in de wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken). De WOZ-waarde is telkens een jaar geldig. 

Bron: Vereniging Eigen Huis