Nieuw initiatief in de Poelzone

De mindermobiele, Westlandse senior kan binnenkort op comfortabele wijze de Poelzone gaan verkennen. Het geldt hier een gezamenlijk initiatief van de KBOafdeling ‘Kas & Kust’ en theampark “De Westlandse Druif’, die hiervoor De Glazen Pluim’ hebben gewonnen. Daarnaast is m.n. de aankoop van de elektrokar mogelijk geworden door donaties van het Arie Kuiperfonds en de Lionsclub Naaldwijk.

Gezeten in een elektrisch aangedreven golfkar voor zes personen rijdt de senior de Poelzone in, waarbij uitleg wordt gegeven over de flora en de fauna door een rondleider, die tevens de chauffeur is. De trip van ongeveer een uur kost vier euro en start bij de ‘Druiventuin’ (Vlotlaan 535 te Monster). De excursie, waarbij de route van het Poelzone-fietspad wordt aangehouden, voert vooralsnog tot aan de Meloenlaan.

Vanaf week 19 worden enkele proefritten uitgevoerd om de rondleiders bekend te maken met de zespersoons golfkar, die bij de Druiventuin wordt gestald.

Via de media zal informatie worden verschaft over de rijdagen / -tijden en de wijze van reserveren. Het genieten van de Poelzone door de mobiele senior is ook mogelijk, daarvoor geldt een opstapprijs van zes euro; ook hier geldt: eerst reserveren.

(bron:  KBO ‘Kas & Kust’)