Nieuw college . . . een zegen?

Als de wethouder voor ‘seniorenzaken’ voldoende tijd en ‘gezond verstand’ in dit deel van zijn portefeuille steekt, wacht de Westlandse senior een aantal welzijnsbevorderende verrassingen.                                 

Velen zullen denken: ‘Eerst zien en dan geloven!’ De voorbije vierjarentermijn stond nl. niet bol van dit soort surprises. Zelfs door functioneel ‘geduw en getrek’ van de Seniorenraad hield de beleidsmatige vernieuwingsdrang in dit domein niet over. Veel tijd ging verloren met het om de hete brij heen dansen, zelfs een geschikte locatie voor groepswonen verscheen niet aan de Westlandse horizon. Toch niet een onmogelijke opgave als je echt in het belang van de duizenden senioren herinnerd wilt worden als een baanbrekend visionair!                                                                      

Dus … wie weet … keert het tij ten gunste en kunnen we op redelijke termijn successen vieren met de nieuwe beleidsmaker(s), dit alles ten faveure van de hoopvolle, Westlandse senior.

Bron: Ton ter Heijden