Meer bewegen . . . langer leven?

Lichaamsbeweging zou de kans dat iemand een hartaanval overleeft vergroten. Naarmate iemand meer sport, neemt de overlevingskans bij een hartaanval toe.

 Dat staat in een onderzoek dat woensdag in The European Journal of Precentive Cardiology is gepubliceerd.

14.223 mensen die nog nooit een hartaanval of beroerte hadden gehad, deden sinds 1976 mee aan de Copenhagen City Heart Study. De mate van beweging werd ingedeeld in de vier categorieën sedentair, licht, gemiddeld en hoog. Van de deelnemers die tot 2013 gevolgd kregen 1.664 deelnemers een hartinfarct, waarvan 425 mensen direct overleden.

Tijdens het onderzoek werd de hoeveelheid fysieke beweging vergeleken tussen de mensen die tijdens een hartinfarct waren overleden en de mensen die een aanval hadden overleefd. Volgens de onderzoekers zouden de patiënten die minder aan lichaamsbeweging deden een grotere kans hebben om te overlijden als gevolg van een hartinfarct.

De deelnemers die in lichte mate aan beweging deden hadden volgens de onderzoekers 32 procent minder kans om aan een infarct te overlijden. Deelnemers die op een gemiddelde en hoge mate aan beweging deden hadden 47 procent minder kans om aan een infarct te overlijden dan deelnemers die niet aan lichaamsbeweging deden.

Observatie

“Deze studie is op basis van een observatie gedaan, waardoor we niet zeker weten of het verband tussen beweging en overlevingskans daadwerkelijk kunnen vaststellen. De resultaten zullen verdere bevestiging nodig hebben voordat we aanbevelingen kunnen doen. Ik denk wel dat we kunnen stellen dat beweging goed is voor de gezondheid”, aldus een van de onderzoekers.

“Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat mensen die bewegen meer bloedvaten ontwikkelen. Wanneer het hart vervolgens met een blokkade te maken krijgt, zorgen deze vaten ervoor dat het hart voldoende bloed blijft krijgen. Ook zou sporten de chemische samenstelling van het bloed kunnen verbeteren, waardoor het bloed beter blijft stromen en het hart goed herstelt na een hartaanval”, zegt professor Prescott.