Max Vollebregt

Donderdag 10 juni jl. is plotseling op 84-jarige leeftijd overleden Max Vollebregt uit Monster. Hij was lid van de commissie ‘Communicatie en Voorlichting’ van de Seniorenraad Westland vanaf de oprichting. Tot zijn takenpakket behoorde o.a. het voorbereiden en begeleiden van de kernbezoeken in Westland, waarbij diverse organisaties en instellingen werden bezocht voor een betere beeldvorming en ter introductie van de Seniorenraad Westland.

Max, als ik aan je denk . . . herinner ik mij je snedige weerwoord bij discutabele kwesties. Trefzeker en weloverwogen kwam je voor je mening uit en zocht je balans in voors en tegens, zonder op de man te spelen.

Max, als ik aan je denk . . . springt direct je Vollebregtiaanse humor voor het voetlicht, waarmee je relativerend je omgeving wist te imponeren, zonder de intermenselijke balans geweld aan te doen.

Max, als ik aan je denk . . . roep ik ‘chapeau’ voor het vele werk dat je verzette voor kerk en verenigingsleven met inzet van je gehele, karakteristieke persoonlijkheid en zonder je voor te staan op status of ambitie.

Max, als ik aan je denk . . . waardeer ik je volhardende interesse in het wel en wee van mens en maatschappij, waarbij je – gelouterd door de jaren – je mening scherpte aan verrijkende inzichten, die je sparrende omgeving graag met je deelde.

Commissie ‘Communicatie & Voorlichting’