Manifest

Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!

Ouderen bouwden onze samenleving op en dragen dagelijks op vele manieren bij aan ons land. Ze zijn onze opa’s, oma’s, vaders en moeders, broers en zussen. Er klinken in deze crisis echter steeds vaker pijn­lijke woorden over onze senioren. Voor de een zijn kwetsbare ouderen ‘dor hout’ dat door het coronavirus wordt gekapt. Anderen houden het iets beschaafder en pleiten voor een 60-min-samenleving en leef­tijdsgrenzen bij het heropenen van de horeca.

We merken dat de saamhorigheid en solidariteit van de eerste fase van deze crisis onder druk is komen te staan. We vrezen dat wat nu alleen nog maar sporadisch wordt geopperd, zomaar gemeengoed kan worden. Nog even en onze ouderen zijn het blok aan het been van de rest van de samenleving. Voor ons is dat een huiveringwekkende en onaanvaardbare gedachte.

Uit de grond van ons hart en op grond van alles waarin we geloven, zeggen we hier luid en duidelijk: we gaan dit land niet opnieuw opbouwen zonder de mensen die dit land al eerder hebben opgebouwd! Zij zijn nu van onschatbare waarde en dragen elke dag bij.

In deze coronacrisis laten we niemand in de steek en hoort iedereen – ongeacht leeftijd – er helemaal bij. In de komende periode van heropening mag niemand worden voorgetrokken en niemand worden afge­schreven.

Als we het in het maatschappelijke debat over onze ouderen hebben, dan gaat het over mensen die onze samenleving na de oorlog hebben opgebouwd. Het gaat over de generatie die onze welvaart en vrijheid in de schoot heeft geworpen. Ouderen aan wie we zoveel te danken hebben en die ons land dagelijks veel bieden. Het is een kwestie van beschaving om in deze crisis pal voor hen te staan.

In ons dagelijks leven maken wij ons steeds sterk voor de belangen van ouderen. Al eerder hebben wij onze krachten gebundeld en stelden we het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ op. Al onze aanbevelingen hebben daarna een plaats in het huidige regeerakkoord gekregen. Nu is het opnieuw van belang om onze handen ineen te slaan en duidelijk te maken dat juist ook nu onze ouderen het recht hebben op bescher­ming, perspectief en op de ruimte om waardig ouder te worden.

Natuurlijk vinden er volop ethische gesprekken plaats over de vraag of een kwetsbare oudere nog naar de Intensive Care kan gaan. Natuurlijk moeten we bij de bezoekregeling voor verpleeghuizen het gezond­heidsrisico – ook voor het personeel – en de kwaliteit van leven afwegen. Dat zijn gesprekken die volop worden gevoerd, maar dat mag nooit een gesprek tussen jongeren over ouderen zijn, maar moet altijd een gesprek mét ouderen zijn. En altijd een gesprek waarin voorop staat dat elk mens telt en elk leven waardevol is.

Als er ergens wordt geleden in deze crisis dan is dat zeker ook door ouderen. Er is geweldige zorg in ver­pleeghuizen en buurten, maar de eenzaamheid valt veel ouderen heel zwaar. Des te belangrijker dat de positie van mantelzorgers en familieleden zwaar weegt en dat er gezocht wordt naar veilig contact met hun geliefden in isolement. Ouderen willen niet alleen dagen aan hun leven toevoegen, maar ook leven aan hun dagen.

Dit is het moment om de grote waarde van onze ouderen te onderstrepen. Zij kunnen, mogen en willen nog volop bijdragen aan onze samenleving. Dit is het moment om duidelijk te maken dat we bij het zet­ten van nieuwe stappen niemand zullen achterlaten. Wij roepen iedereen die zich in het maatschappelijke en politieke debat mengt op om zich ook uit te spreken: geen wederopbouw zonder de mensen die ons land eerder hebben opgebouwd!

Manon Vanderkaa, KBO-PCOB, Jan Slagter, Omroep MAX ,Gert-Jan Segers, ChristenUnie.