Luistert Koolmees naar werkloze 50-plussers?

Begin december 2017 sloot het Meldpunt Ouderenwerkloosheid. De uitkomsten liegen er niet om. 80% zoekt al meer dan een jaar naar een baan, 47% zelfs meer dan twee jaar. KBO-PCOB wil in gesprek met minister Wouter Koolmees. “Met werkzoekende senioren zelf er ook bij, want die kennen de problemen én oplossingen het best”, aldus directeur Manon Vanderkaa.
De hoge langdurige werkloosheid van 50-plussers begint op te vallen nu de economie zo aantrekt. Televisieprogramma’s als De Monitor en Radar besteedden er uitgebreid aandacht aan. Manon Vanderkaa: “Goed dat dit onderwerp eindelijk de volle aandacht krijgt die het verdient. Wie boven de 50 is en werkloos raakt, komt heel moeilijk weer aan de slag. Ongeacht je kennis, werkervaring of motivatie. Bijna een derde van de oudere werkzoekenden wordt nooit uitgenodigd voor een gesprek. Senioren geven aan hier moedeloos van te worden.”
422 senioren namen de moeite om de uitgebreide vragenlijst in te vullen op www.meldpuntouderenwerkloosheid.nl Ruim de helft (59%) is vrouw. De gemiddelde leeftijd is 59 jaar. Van de groep is 25% laag opgeleid, 42% middelbaar opgeleid en 33% hoog opgeleid. 77% is actief werkzoekend, vanuit werkloosheid (68%) of vanuit een baan of zelfstandig ondernemerschap (9%). De groep werkzoekende respondenten is gemiddeld lang aan het zoeken: 20% korter dan een jaar, 33% tussen één en twee jaar en maar liefst 47% langer dan twee jaar. Het gemiddeld aantal sollicitaties is 187, met uitschieters naar 5000 brieven en mails. De respondenten zijn gemiddeld 4 keer op gesprek geweest. 32% van de ondervraagden is helemaal nooit op gesprek uitgenodigd.
KBO-PCOB ondervroeg de respondenten ook over belemmeringen die werkgevers hebben om senioren aan te nemen. 71% van de werkzoekenden wil best onder zijn of haar oude niveau solliciteren en werken. 56% gaf aan bereid te zijn af te zien van seniorendagen. Een lager salaris is acceptabel voor 42% van de respondenten.
KBO-PCOB brengt de Tweede Kamer op de hoogte van alle uitkomsten. Manon Vanderkaa: “We willen vervolgens met senioren samen spreken met minister Koolmees over de problemen en over de oplossingen die ze voor ogen hebben. Nu de arbeidsmarkt verbetert en de perspectieven voor 50-plussers tegelijkertijd nog zo slecht zijn, is het de hoogste tijd voor zo’n gesprek.” (bron: KBO-PCOB)