Lintjesregen

Burgemeester Sjaak van der Tak heeft vanmorgen in De Kiem in ‘s-Gravenzande 28 (van 31)Westlanders uit diverse kernen gedecoreerd.  Gebruikmakend van de interviewtechniek passeerden alle decorandussen de revue. Ingehaald door een heraut en voorafgegaan door de burgemeester kwamen rond half tien de stralende gelukkigen de grote zaal binnen, gadegeslagen door vele genodigden en alle wethouders van de gemeente Westland. Na ruim drie uur “decoreren” werd dit unieke, jaarlijksterugkerende ritueel besloten met het Wilhelmus en “Ein Prosit” voor en door alle aanwezigen. Een oranje-gekleurde ochtend met een positieve lading! (bron: Ton ter Heijden).