Langer doorwerken gaat niet vanzelf…

Oudere medewerkers die zich ondersteund voelen door leidinggevenden zijn minder geneigd om eerder te stoppen met werken. Toch voert nog geen 40 procent van de werkgevers actief beleid om werkenden te motiveren om door te werken. Dat schrijven Annet de Lange, lector Human Resource Management, en Jan Laurier, voorzitter van de raad van bestuur van Blik op Werk.
Werknemers die ouder worden moeten steeds beter letten op de balans tussen taakeisen, werkvermogen en herstel. Bij het ouder worden neemt ook de kans toe dat het werkvermogen afneemt door chronische aandoeningen. Daarnaast duurt het herstel van oudere werkenden na inspannende taken langer, zowel bij mentale als fysieke taken. Het gevolg is dat het gemiddelde werkvermogen afneemt naarmate werknemers ouder worden.
Geen one size fits all
Er is geen ‘one size fits all’ voor de beste manier om aandacht te besteden aan werkvermogen van individuen. Iedere werkgever zou zich moeten afvragen hoe zij hun oudere werknemers blijvend duurzaam kunnen inzetten. Om van langer doorwerken een succes te maken, zijn vroegtijdige en preventieve maatregelen op verschillende niveaus nodig (bijvoorbeeld: zwaarte werk, zelfmanagement van oudere werknemer of type leiderschap). Dit vereist samenwerking tussen de werkgever en de werkende.
U moet het samen doen
Professionele interventies van werkgevers en overheden kunnen het werkvermogen van werkenden ondersteunen en behouden. En tegelijkertijd is een proactieve houding van werkenden nodig om te werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid. Werknemer en werkgever zijn dus beiden aan zet in het behouden van een optimaal werkvermogen.
Meer informatie?
Medewerkers zelf duurzaam inzetbaar laten worden is een hele puzzel. Wat werkt bij de een, raakt bij de ander kant noch wal. Tijdens Inzet op Maat – hét vakevent over duurzame inzetbaarheid dit jaar ‑ kunt u daarom uit 30 (!) keuzesessies het gereedschap kiezen dat het beste past bij de mensen in uw organisatie.  (bron: vakmedianet.nl)