Kwart kankerpatiënten mist vast aanspreekpunt in ziekenhuis

Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) blijkt dat een kwart van de Nederlandse kankerpatiënten geen vast aanspreekpunt in het ziekenhuis heeft. De meesten van hen hebben hier wel behoefte aan.

Ruim 4300 (ex-)kankerpatiënten vulden de afgelopen maand een vragenlijst in. Uit de resultaten blijkt dat 72 procent van de ondervraagde patiënten een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis heeft. Hiervan heeft 60 procent een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig specialist. 30 procent heeft een arts. De overige 10 procent heeft een ander vast aanspreekpunt. De mate waarin bepaalde ondersteuning wordt gegeven, verschilt tussen verpleegkundige en arts. Artsen geven vaker informatie over de ziekte en de behandeling. Verpleegkundigen zijn vaker bereikbaar voor vragen.

Geen aanspreekpunt
Opvallend is dat 24 procent van de ondervraagden helemaal geen aanspreekpunt in het ziekenhuis heeft. Meer dan de helft van deze (ex-)kankerpatiënten geeft aan hier wel behoefte aan te hebben. Niet alleen hebben ze behoefte aan het hebben van een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis. Ook hechten ze veel waarde aan het krijgen van informatie over hulp en ondersteuning.

Uit het onderzoek van de NFK kwam ook naar voren welke ondersteuning de patiënten graag willen hebben. Zij hebben vooral behoefte aan iemand die bereikbaarheid is voor alle vragen (76 procent) en aan informatie over de gevolgen van de ziekte en/of behandeling (62 procent). Daarnaast spelen bepaalde factoren een rol, zoals gekend worden als persoon, emotionele ondersteuning, informatie over begeleiding en er zijn voor de naasten.

Masterplan
Het NFK concludeert dat ziekenhuizen een goede weg zijn ingeslagen, maar dat er nog veel te winnen valt. Goede kankerzorg is volgens hen meer dan een medische behandeling. NFK wil daarom komen tot een masterplan om alle kankerpatiënten een gespecialiseerd verpleegkundige als vast aanspreekpunt te bieden. Ze gaan hiervoor samenwerking zoeken met de beroepsvereniging van verpleegkundigen. (bron: Gezondheidsnet/Visser)