Kunstmatige intelligentie herkent kunstvervalsingen

Kunstmatige intelligentie is in staat penseelstreken van elkaar te onderscheiden en op die manier de hand van de maker te identificeren.
Is in een kunstwerk de hand van de maker te herkennen? Wetenschappers, verbonden aan Artrendex (Art Trend Analytics), namen die vraag letterlijk en hebben een kunstmatige intelligentie ontwikkeld die in staat is een penseelstreek van een kunstenaar te herkennen. Daardoor kan worden vastgesteld of een schilderij al dan niet een echte Rembrandt is. In een markt waar tegenwoordig miljoenen euro’s worden neergelegd voor kunstwerken, is die vaststelling bijzonder waardevol. Het programma kan ook worden ingezet bij kunstwerken waarvan de maker niet bekend is. Dus wie weet zijn in de toekomst de experts bij Tussen Kunst en Kitsch vervangen door deskundige robots. (bron: Seniorweb)