Kun je doodgaan van eenzaamheid? (4)

Fruitvliegjes
Eenzaamheid kan dus een stortvloed aan negatieve effecten op het menselijk lichaam met zich meebrengen. Maar hoe zit dat precies? “De continue stress in het lichaam heeft fysische, maar ook mentale gevolgen,” legt Rijks uit. “Je hersenen veranderen niet alleen functioneel, maar ook structureel. Je krijgt letterlijk een ander brein. Wat dit voor gevolgen heeft voor je lichaam is ongelofelijk complex.” Onderzoekers van de universiteit van Chicago probeerden hier nog wat meer grip op te krijgen. Uit hun onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat eenzaamheid verband houdt met een verhoogde bloeddruk, de productie van onvolgroeide monocyten (witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen binnen het immuunsysteem), slaapproblemen waardoor het lichaam moeilijker herstelt en sommige vormen van kanker. “Zelfs fruitvliegjes die van elkaar gescheiden worden hebben een slechtere gezondheid en sterven eerder dan fruitvliegjes die wel met anderen kunnen communiceren,” zegt onderzoeker John Cacioppo. Dit toont het hardnekkige verlangen van levende wezens naar sociale betrokkenheid maar al te goed aan.

Doodgaan aan eenzaamheid
Maar kun je ook doodgaan van eenzaamheid? De studies naar chronisch eenzame mensen van Cacioppo suggereert van wel. Zo blijkt uit zijn werk dat mensen die zich sociaal geïsoleerd voelen meer ziek worden en eerder sterven dan mensen die zich wel sociaal verbonden voelen. Deze conclusie trok hij onder andere door naar de immuunsystemen van chronische eenzamen te kijken. Zo blijkt dat de genen die ontstekingen bevorderen actiever zijn bij eenzame mensen en juist de genen die ontstekingen moeten remmen, minder actief zijn. In een vervolgstudie zoomden Cacioppo en zijn collega’s hier meer op in en identificeerden de soorten immuuncellen die veranderingen in de genactiviteit vertoonden. En hieruit blijkt dat het immuunsysteem van eenzame mensen beter voorbereid is om bacteriële infecties te bestrijden dan virale dreigingen. En dat is een probleem. “Ons immuunsysteem is niet goed in het overschakelen van het ene type naar het andere,” legt onderzoeker Steve Cole uit. “Zodra het systeem klaar is om een bacteriële infectie te bestrijden, is het moeilijker om van versnelling te wisselen en een virus te bestrijden en omgekeerd.” Dit is ook de reden dat mensen vaak overlijden aan een longontsteking na het succesvol bestrijden van de griep.

Wie zijn er meer eenzaam, mannen of vrouwen? Uit cijfers blijkt dat mannen net iets vaker eenzaam zijn dan vrouwen. Vrouwen geven echter aan zich vaker sterk eenzaam te voelen (10,1 om 9,8 procent). Vrouwen voelen zich vaker emotioneel eenzaam, terwijl mannen vaker sociaal eenzaam zijn. 

(bron: Scientias.nl)