Kun je doodgaan van eenzaamheid? (3)

Gezondheidseffecten
Eenzaamheid brengt heel wat teweeg. Zo blijken mensen die zich eenzaam voelen sneller last te krijgen van de gezondheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een studie uitgevoerd door de Universiteit van Helsinki onder 480.000 mensen tussen de 40 en 69 jaar oud. De deelnemers werden zeven jaar op rij gevolgd. 10 procent van de deelnemers werd vervolgens als ‘sociaal geïsoleerd’ beschouwd en 6 procent als ‘eenzaam’. In beide groepen was de kans dat de deelnemers rookten, groot. Degenen die tot de categorie eenzaam behoorden, hadden daarnaast ook vaak depressieve klachten. Maar hier bleef het niet bij. Zo constateerden de onderzoekers dat de mensen uit de sociaal geïsoleerde categorie, een ongeveer 40 procent hoger risico liepen op een hartaanval of beroerte. Bij mensen die al een bestaande cardiovasculaire aandoening hadden, werd een sociaal isolement zelfs geassocieerd met een verhoogd risico op overlijden.

(bron: Scientias.nl)