Kun je doodgaan van eenzaamheid? (2)

Als vissen in het water
In Nederland voelt ongeveer een miljoen mensen zich sterk eenzaam. Eén op de drie Nederlanders voelt zich daar bovenop nog eens matig eenzaam. Het zijn flinke cijfers. Maar ook over de grens is het een groot probleem. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, lijden ongeveer 42,6 miljoen volwassenen ouder dan 45 jaar aan chronische eenzaamheid. Amerikaanse onderzoekers namen deze aantallen in een studie nog wat verder onder de loep. En ze constateerden dat meer dan een kwart van de bevolking alleen leeft, meer dan de helft van de bevolking ongehuwd is en dat het aantal kinderen per huishouden afneemt. “Deze trends laten zien dat Amerikanen minder sociaal verbonden zijn en meer eenzaamheid ervaren,” licht onderzoeker Julianne Holt-Lunstad toe. Maar hoe komt het toch, dat eenzaamheid zo’n groot probleem is? “We zijn net als vissen in het water, maar hebben nog niet door dat we in het water zitten,” stelt Rijks. “We zijn nu wereldwijd aan het ontdekken dat we elkaar veel harder nodig hebben dan dat we dachten. De afgelopen honderden jaren hebben we ons gestort in het vergaren van materiële rijkdom. Maar dat we elkaar veel harder nodig hebben dan een nieuwe auto, beginnen we eigenlijk nu pas een beetje door te krijgen.”

(bron: Scientas.nl)