Klimaatverandering tast reeds de gezondheid van onze kinderen aan

Wetenschappers pleiten voor urgente actie om de gezondheid van de volgende generatie te beschermen.
Klimaatverandering heeft niet alleen invloed op de wereldwijde biodiversiteit of de voedselproductie. Zoals iedereen weet heeft klimaatverandering ook negatieve gezondheidseffecten. Zo bleek al eerder dat luchtvervuiling leidt tot 8,8 miljoen extra sterfgevallen per jaar. In het bijzonder zijn de gevolgen van het veranderende klimaat schadelijk voor de gezondheid van kinderen. Hoewel we die gevolgen op dit moment al zien, is dit volgens Australische onderzoekers slechts het puntje van de ijsberg. Willen we de volgende generatie beschermen, dan zullen we nu toch echt in actie moeten komen.
Gezondheid
“Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor de gezondheidsrisico’s die het veranderende klimaat teweegbrengt,” zegt onderzoeker Nick Watts. “Hun lichaam en immuunsysteem ontwikkelen zich nog, waardoor ze vatbaarder zijn voor ziekten en milieuverontreinigende stoffen. Bovendien is de schade die in de vroege levensjaren is aangericht veel hardnekkiger. Gezondheidsproblemen die in de kinderjaren zijn opgedaan kunnen daarom een leven lang meegedragen worden.” Uit de bevindingen blijkt dat kinderen in het bijzonder vatbaar zijn voor besmettelijke ziekten veroorzaakt door de vibrio-bacterie. Stijgende temperaturen en veranderende neerslagpatronen zorgen voor een gunstige omgeving voor deze bacterie, waardoor de kans op uitbraken van cholera ook in landen waar de ziekte normaal gesproken niet voorkomt, toch toeneemt.

Voedselzekerheid
Naarmate de temperatuur stijgt, zullen ook de oogsten krimpen waardoor de voedselveiligheid in gevaar komt en voedselprijzen stijgen. In de afgelopen dertig jaar is de wereldwijde potentiële oogstopbrengst van maïs en rijst bijvoorbeeld al met vier procent gedaald, wintertarwe met zes procent en soja met drie procent. Baby’s en kleine kinderen worden het zwaarst getroffen door ondervoeding en verwante gezondheidsproblemen zoals een groeiachterstand en een zwak immuunsysteem. Ook zal een kind dat vandaag geboren wordt gedurende zijn of haar leven meer giftige lucht inademen, wat vooral schadelijk is voor jonge mensen omdat hun longen zich nog aan het ontwikkelen zijn. Het betekent dat de longen mogelijk minder goed functioneren, meer mensen kampen met astma en een een groter risico lopen op hartaanvallen en beroertes.
Ondervoeding
Naarmate het steeds warmer wordt, zullen ook meer mensen ondervoed raken. Zo blijkt dat elke graad dat het warmer wordt, het aantal mensen met ondervoeding met 2,5 procent toeneemt. En nee, dit heeft niet alleen te maken met mislukte oogsten. Als het heet is hebben mensen namelijk ook minder trek in eten en hebben bovendien minder zin hebben om boodschappen te gaan doen of te koken. Ook zijn mensen eerder geneigd alcohol te nuttigen. Bovendien lukt het minder goed om de lichaamstemperatuur te handhaven. Tevens kan de spijsvertering verslechteren. En dit leidt ertoe dat je eerder ondervoed raakt en met gerelateerde klachten in het ziekenhuis belandt. Klimaatverandering tast dus ook het vermogen van mensen aan om zich aan te passen aan de verwachte temperatuurstijgingen.
Andere gevolgen
Maar dat is nog niet alles. Een kind dat vandaag geboren wordt zal waarschijnlijk meer ernstige overstromingen, langdurige periodes van droogte en bosbranden meemaken. Een trend die we nu al aan den lijve ondervinden, voornamelijk in India en China. Veel mensen verloren daar hun huis of kampen met aandoeningen aan hun luchtwegen. Ook meerdere hittegolven zorgen voor chronische gezondheidsproblemen in Europa en maken mensen meer kwetsbaar voor gerelateerde ziekten zoals beroertes en nierziekten. “Dit jaar zijn de versnellende effecten van klimaatverandering duidelijker dan ooit,” zegt ook co-voorzitter van The Lancet Hugh Montgomery. Volgens de onderzoekers is de klimaatcrisis van vandaag één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van de mensheid. Als we op huidige voet verder gaan zal een kind dat vandaag geboren wordt op zijn 71e verjaardag in een wereld leven die gemiddeld zo’n vier graden Celsius warmer is dan nu met alle gevolgen voor zijn gezondheid van dien. “Zonder onmiddellijke actie van alle landen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, zal de welvaart en de levensverwachting in het gedrang komen en zal klimaatverandering de gezondheid van een hele generatie bepalen,” aldus Watts.
Actie
En dus moet er snel iets gebeuren. Volgens de onderzoekers is het heel belangrijk dat we de doelstellingen uit het Parijse klimaatakkoord gaan halen. Als het namelijk lukt om de wereldwijde opwarming tot twee graden Celsius te beperken, zal een kind dat vandaag geboren wordt een betere toekomst tegemoet gaan en kan de gezondheid van een hele generatie gewaarborgd worden. Om dit te bereiken zal wel het energielandschap drastisch moeten veranderen, en wel nu. De onderzoekers pleiten voor een wereldwijde snelle, urgente en volledige uitfasering van kolen. Daarnaast moeten hoge inkomenslanden tegen 2020 financiële hulpmiddelen bieden om landen met een lager inkomen te helpen. Ten derde moeten mensen aangemoedigd worden om vaker te voet, of met de fiets op pad te gaan. Ten slotte raden de onderzoekers aan om meer in de gezondheidszorg te investeren om er voor te zorgen dat de verwachte toename van klimaatgerelateerde gezondheidsproblemen kan worden opgevangen.

Volgens de onderzoekers kunnen we niet langer meer wachten. “Het pad dat de wereld vandaag kiest zal de toekomst van onze kinderen markeren,” benadrukt co-auteur Stelle Hartinger. “We moeten luisteren naar de miljoenen jonge mensen die overal ter wereld door middel van protesten vragen om dringende actie. We zijn allemaal nodig om ervoor te zorgen dat de gezondheid van een kind dat vandaag wordt geboren niet wordt bepaald door een veranderend klimaat.” Deze studie borduurt voort op een rapport dat eerder al door 11.000 wetenschappers werd ondertekend. Ook in die studie werden er zes maatregelen geopperd die zouden kunnen helpen om het tij te keren. Gehoopt wordt dat het uiteindelijk iedereen zal aansporen om een steentje bij te dragen op weg naar een duurzamere wereld.

POPULAIR OP SCIENTIAS.NL

Bronmateriaal:
“Climate change is bad for our health and effects are getting worse” – The Lancet (via Scimex)  / V. Lammerse