iZi-ervaarwoning te bezichtigen in Den Haag

De Seniorenraad Westland heeft woensdagmiddag 22 augustus de iZi-ervaarwoning aan de Steenhouwersgaarde 15e in Den Haag bezocht.

De ruime delegatie werd ontvangen door Loes Hulsebosch (projectleider) en enkele “ambassadeurs”. De presentatie over “Gezond lang thuis” gaat over het onderzoek dat samen met bewoners en partners wordt uitgevoerd. Maar ook de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties werken eraan mee. De hamvraag is hoe de technologie ouderen kan helpen om langer gezond en zelfstandig thuis te blijven wonen. Slimme hulpmiddelen als een digitale deurspion, seniorentablet, een electrische raamopener, een kookbeveiliging bij droog- of overkoken, een multifunctionele personen-alarm of de sociale robot Tessa konden in vol bedrijf worden aanschouwd. De behoeften van senioren zowel binnenshuis als buitenshuis (netwerkvergroting) staan centraal. Na de behoeftenpeiling (via interviews) wordt bekeken welke oplossingen als het meest succesvol worden ervaren om op grotere schaal te worden toegepast. Hierna volgt het inzetten van financiële middelen om de effectief gebleken hulpmiddelen uit te rollen.

De drijvende kracht achter het Haagse project is de iZi-community van actieve bewoners zelf, die naast het uittesten en het delen van ervaringen tevens als ambassadeurs optreden.

Na de voorbije drie pilot-jaren wordt thans (2018) op basis van de opgedane resultaten en ervaringen een Plan van Aanpak gepresenteerd, die bijv. uitrol in andere gemeenten mogelijk kan maken.

Zelfs koningin Maxima heeft begin juni de “ervaarwoning” bezocht om op de hoogte te worden gesteld van nieuwe ondersteunende technologieën voor de senior. Al met al een uniek project, dat ook door individuele senioren kan worden ervaren en wel iedere vrijdagmorgen, tussen tien en twaalf uur (op bovenstaand adres). (bron: iZi-community Den Haag)