Intentieovereenkomst herontwikkeling Aloysiusschool naar zorgwoningen

De gemeente Westland zette op 20 maart samen met Wonen Wateringen de eerste stap in de ontwikkeling van de Aloysiusschool (Monster)

naar woningen voor jongeren die een specifieke zorg en/of ondersteuningsvraag hebben. Marga de Goeij wethouder zorg, Peter Ouwendijk wethouder vastgoed en Marja Duiverman directeur-bestuurder a.i. van Wonen Wateringen ondertekenden de intentieovereenkomst die de wens bekrachtigt om zorgwoningen in dit pand te realiseren.

Rolf van Koppen

Een korte studie liet zien dat er in de Aloysiusschool iets meer dan 20 woningen gerealiseerd kunnen worden. Het komende half jaar moet een verdiepend onderzoek uitwijzen wat de planologische-, ruimtelijke- en financiële haalbaarheid is van de herontwikkeling van deze school. “Wanneer dit onderzoek positieve resultaten oplevert, wordt er op zijn vroegst medio 2019 gestart met de verbouwing en het geschikt maken van de school voor wonen waarbij de markante uitstraling van het gebouw behouden blijft”, legt wethouder Ouwendijk uit.

Zorg dichtbij

Er zijn in Westland diverse wooninitiatieven bijvoorbeeld van ouders die op zoek zijn naar woonruimte voor hun volwassen kinderen die woonzorg nodig hebben. De woningen in de Aloysiusschool worden geschikt gemaakt voor meerdere aandachtsgroepen die ieder een specifieke zorg en/of ondersteuningsvraag hebben. ”Wij zijn blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de huisvesting van de meest kwetsbare doelgroepen in onze gemeente”, aldus Marja Duiverman.

Onderdeel van het vervolgonderzoek is bepalen welke groep in dit project gaat wonen. “Begeleid wonen gaat niet alleen om het krijgen van de juiste professionele hulp, maar ook om de ondersteuning van familie en vrienden. Zorg dichtbij draagt bij aan een fijn woon- en leefklimaat. Ik ben daarom heel blij dat wij een eerste stap hebben gezet in de herontwikkeling van de Aloysiusschool voor Westlandse inwoners met een beperking”, aldus wethouder de Goeij.

Door de bouw van nieuwe basisscholen in Monster wordt de Aloysiusschool op dit moment nog ingezet voor tijdelijke onderwijshuisvesting. Tegen de zomer van 2018 stopt dit gebruik. (bron: Westlanders.nu)