Huur te hoog?

Laten controleren of de huur die je voor je woning betaalt eigenlijk niet te hoog is kan lonen. Vorig jaar leverde zo’n toetsing bij de Huurcommissie huurders gemiddeld een huurverlaging van 278 euro per maand op.
Wie een appartement of woning huurt in de vrije sector kan in het eerste halfjaar de huurprijs laten conctroleren door de Huurcommissie. Die berekent dan aan de hand van een puntensysteem of je huis meer of minder waard is dan 710,68 euro.
Dat specifieke bedrag is de liberalisatiegrens – alles daaronder valt onder sociale huur, alles erboven in de vrije sector. Dat is van belang, want voor sociale huurwoningen geldt een maximale huurprijs waar de verhuurder zich aan moet houden. Voor woningen in de vrije sector geldt dat niet.
Huur te hoog
Het afgelopen jaar kregen 113 huurders die naar de Huurcommissie stapten in 58 procent van de zaken gelijk, blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Hun huur bleek te hoog. Uiteindelijk leverde de toetsing door de Huurcommissie ze gemiddeld een huurverlaging van 278 euro per maand op.
De Woonbond roept huurders nu op om een nieuw huurcontract altijd even te controleren. Te weinig mensen weten volgens de bond dat dat kan.
Vrije sector
Toch hoeft een stap naar de Huurcommissie niet altijd goed uit te pakken. Is je huis meer waard dan 710,68 euro? Dan kan je geen huurverlaging afdwingen. En dat levert soms vervelende situaties op, ziet ook de Woonbond.
Soms blijkt een appartement na toetsing door de Huurcommissie bijvoorbeeld 712 euro per maand aan huur waard, maar is de huur die gevraagd wordt wel 1250 euro. Dan kan je als huurder niets doen, want je woning valt in de vrije sector.
Huurcommissie
In de Tweede Kamer wordt al langer gepraat over het moderniseren van de Huurcommissie. Zo zouden bijvoorbeeld ook vrijesectorwoningen van woningcorporaties onder het puntensysteem gaan vallen. Ook zou de termijn waarin je naar de Huurcommissie kan stappen moeten worden verlengd van zes naar negen maanden. Over de voorstellen wordt vandaag gestemd. (bron: RTLZ)