Huur- en zorgtoeslag beter benutten!

In de Schoutenzaal in het Tweede Kamergebouw uitte Evert Jan Slootweg van de CDA-fractie zijn zorg – voor de camera van RITV – over het feit dat bijna een kwart miljoen senioren van 55 jaar en ouder geen gebruik maken van huur- en/of zorgtoeslag. Uit gegevens van KBO/PCOB is gebleken dat één op de zes senioren de huurtoeslag niet aanvraagt en één op de tien de zorgtoeslag links laat liggen. Deels door onervarenheid met de te ingewikkelde aanvraag-structuur en deels ook door onwetendheid bij welk “loket” men zich dient te melden. 

Slootweg opperde dat door koppeling van gegevens van de belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank veel sneller en functioneler de senior kan worden bediend in deze materie. Er blijven nu miljoenen euro’s op de plank liggen, die het welzijn van vele senioren daadwerkelijk hadden kunnen verhogen. 

Ook de CDA-fractie in Westland uitte al eerder via RITV haar zorg over dit schrijnende verschijnsel. Manon van de Kaa (directeur KBO/PCOB) had toevallig direct na het interview met Slootweg een onderhoud met dit kamerlid over een te volgen strategie om dit landelijke probleem zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.

(bron: RITV/seniorenjournaal)