Hulp … bij geldzorgen!

Veel Nederlanders maken zich zorgen over hun financiële situatie. Logisch, het economisch leven ligt voor een belangrijk deel stil. Je zal maar zzp-er zijn in een sector waar nu weinig of niets gebeurt. Of een bedrijf hebben dat in zwaar weer verkeert. Of bij een bedrijf werken dat het moeilijk heeft.

Hoe zit het als werknemer?

Als je bij een bedrijf werkt dat in problemen verkeert door de coronacrisis, kan je werkgever een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Voorheen was er de regeling Werktijdverkorting. Die regeling maakte het mogelijk voor werkgevers om hun werknemers tijdelijk minder uren te laten werken. Voor de tijd dat zij niet werkten, kregen zij dan een WW-uitkering. De situatie rondom corona zorgt voor zo veel aanvragen, dat deze regeling is vervangen door de hierboven genoemde regeling. Je werkgever kan een tegemoetkoming in loonkosten krijgen als de omzet sterk terugloopt door het coronavirus. Dat geldt zowel voor mensen in vaste dienst als voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten of mensen met een 0-uren contract. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Moet ik als werknemer hiervoor iets doen?

Als werknemer hoef je niets te doen voor de tegemoetkoming in loonkosten vanwege corona. Dat loopt via de werkgever.

Hoe zit het met mijn opgebouwde WW-rechten?

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid staat los van de uitvoering van de WW. Anders dan voorheen was geregeld in de regeling Werktijdverkorting. Deze uitkering heeft geen invloed op de WW-rechten van werknemers. De hoogte en duur van je opgebouwde WW-rechten blijven dus intact.

Moet je wel werken?

Of er wel of niet gewerkt wordt tijdens de coronacrisis is geen onderdeel van de regeling. Dat is een afspraak die je samen met je werkgever maakt. Misschien kan je als werknemer wel andere werkzaamheden verrichten, of vanuit thuis werken. Wat mogelijk is verschilt per bedrijf en type werkzaamheden.

Als je zelf een bedrijf hebt

Als je een bedrijf hebt, zijn er verschillende regelingen om je te helpen door de huidige tijd te komen. Zo krijgen ondernemers uit een aantal specifieke sectoren een tegemoetkoming van € 4.000,-. Dit is een belastingvrije gift. De regelingen voor wanneer je tijdelijk minder werk voor je personeel hebt, kwamen hierboven al aan de orde. Verder zijn verschillende overheidsleenfaciliteiten voor ondernemers verruimd. En ook fiscaal zijn er voor ondernemers allerlei versoepelingen. Zo kun je als ondernemer makkelijker en sneller uitstel van betaling aanvragen. Ook worden de invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd naar bijna 0%.

En er is hulp voor zzp-ers met geldzorgen

Er is nu ook een tegemoetkoming van de Rijksoverheid voor zzp-ers met geldzorgen, de Tozo-regeling. Dat is een tijdelijke aanvulling op inkomen. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is maximaal € 1.500,- netto per maand. Het is een gift, en je hoeft het dus niet terug te betalen. De Tozo-regeling werkt terug tot 1 maart en geldt voorlopig tot 1 juni 2020. Je vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar je woont. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal € 10.157,-. Deze lening moet later wel worden terugbetaald.

Bron: Jouw Geld