Hoeveel pensioen?

AOW, aanvullend pensioen en misschien nog wat eigen geld in de vorm van een lijfrente, maar hoeveel is dat bij elkaar als u stopt met werken?

Het pensioen bestaat uit drie verschillende delen: de AOW, het pensioen dat u via uw werkgever heeft opgebouwd en het pensioen dat u zelf heeft opgebouwd (bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrente).

In principe bouwt iedere Nederlander gedurende zijn werkzame leven AOW op. Woont u echter in het buitenland, dan gebeurt dit niet: een periode in het buitenland heeft zodoende invloed op het bedrag van de AOW. De hoogte van de AOW-uitkering wordt afgeleid van het wettelijk minimumloon en de overheid past deze AOW-bedragen ieder halfjaar aan. Daarmee bent u er nog niet, want ook uw woonsituatie is van invloed op de hoogte van de AOW: woont u alleen, bent u een alleenstaande ouder, woont u samen en wat is de leeftijd van uw huisgenoten? Wanneer u met een DigiD inlogt op de website van de SVB, kunt u overigens ook een persoonlijk overzicht van uw AOW-opbouw aanvragen.

De hoogte van het werknemerspensioen

De meeste mensen sparen via de pensioenregeling van de werkgever ook voor hun pensioen. Via de pensioenregeling bouwt u pensioen op over uw salaris minus de zogeheten franchise. De franchise is een van de AOW afgeleid drempelbedrag waarmee pensioenregelingen rekening houden. Niet iedere pensioenregeling gebruikt dezelfde franchise, maar er is wel een wettelijk minimum. Uw salaris minus de franchise is de zogeheten pensioengrondslag.
Sinds 2015 is er een maximaal jaarsalaris waarover pensioen kan worden opgebouwd. Mensen die jaarlijks meer dan €100.000 verdienen, doen er daarom goed aan voor het salarisdeel boven dit bedrag zelf voor extra pensioen te zorgen. Let hierbij op: dit bedrag geldt ook voor iemand die als parttimer minder verdient, maar als fulltimer wél aan dit bedrag zou komen.
Voor de opbouw van het pensioen gelden gunstige belastingregels: over het geld dat u zelf inlegt, betaalt u geen belasting terwijl ook de werkgever over het door hem betaalde deel geen belasting is verschuldigd. Zodra u daadwerkelijk pensioen krijgt uitgekeerd, betaalt u wel belasting, maar tegen een laag tarief. Uit voorgaande volgt dat de hoogte van het pensioen dat iemand via de werkgever opbouwt afhankelijk is van de pensioenregeling van de werkgever. Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u nagaan hoeveel pensioen u tot nu toe via uw werkgever(s) heeft opgebouwd.
De hoogte van mijn eigen pensioen
Voor wat betreft de hoogte van het door uzelf opgebouwde pensioen – het pensioen dat u via bijvoorbeeld banksparen of lijfrentepolissen spaart – geldt dat u zelf degene bent die inzicht heeft in wat u opbouwt. U kunt eventueel natuurlijk ook informeren bij uw financiële tussenpersoon.
(Bronnen: Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Rijksoverheid, Pensioenkijker, NIBUD, Sociale Verzekeringsbank)